Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 73 trang 97 SBT toán 10 – Cánh diều>

Giải bài 73 trang 97 SBT toán 10 – Cánh diều>

1

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vectơ nào sau đây có độ dài bằng 1?

A. \(\overrightarrow a  = (1;1)\)                  B. \(\overrightarrow b  = \left( {\frac{1}{2}; – \frac{1}{2}} \right)\)             C. \(\overrightarrow c  = \left( {\frac{1}{{\sqrt 3 }};\frac{2}{3}} \right)\)                       D. \(\overrightarrow d  = \left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}; – \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng biểu thức tính độ dài vectơ: nếu \(\overrightarrow m  = (a;b)\) thì \(\left| {\overrightarrow m } \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left| {\overrightarrow d } \right| = \sqrt {{{\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)}^2} + {{\left( { – \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)}^2}}  = 1\)   

Chọn D

Bài trướcGiải bài 2 trang 61 SBT toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 61 trang 96 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây