Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 47 trang 88 SBT toán 10 – Cánh diều>

Giải bài 47 trang 88 SBT toán 10 – Cánh diều>

1

Đề bài

Phương trình nào sau đây không là phương trình đường tròn?

A. x² + y² = 4                                       B. x² + y² + 2x – 1 = 0            

C. 2x2 + 3y2 + 2x + 3y = 9                   D. x² + y² + 4y + 3 = 0

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Tìm các PT có hệ số của x2y2 khác nhau để tìm ra PT không là PT đường tròn

Bước 2: Nếu các PT đều có hệ số x2y2 bằng nhau thì biến đổi các PT còn lại về dạng \({(x – a)^2} + {(y – b)^2} = c\)

Bước 3: Xét dấu của c, nếu c ≤ 0 thì PT đó không là phương trình đường tròn

Lời giải chi tiết

Ta thấy PT 2x2 + 3y2 + 2x + 3y = 9 có hệ số của x2y2 khác nhau nên không là phương trình đường tròn

 Chọn C

Bài trướcGiải bài 59 trang 95 SBT toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 33 trang 81 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây