Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 24 trang 42 sách bài tập toán 10 – Cánh...

Giải bài 24 trang 42 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

2

Đề bài

Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Phát biểu mỗi biến cố sau dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện:

a) \(C = \left\{ {\left( {1;1} \right)} \right\}\)

b) \(D = \left\{ {\left( {1;6} \right);\left( {6;1} \right)} \right\}\)

c) \(G = \left\{ {\left( {3;3} \right);\left( {3;6} \right);\left( {6;3} \right);\left( {6;6} \right)} \right\}\)

d) \(E = \left\{ {\left( {1;1} \right);\left( {1;3} \right);\left( {1;5} \right);\left( {3;3} \right);\left( {3;1} \right);\left( {3;5} \right);\left( {5;5} \right);\left( {5;1} \right);\left( {5;3} \right)} \right\}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào các tập hợp phát biểu biến cố dưới dạng mệnh đề

Lời giải chi tiết

a) C: “Số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đều là 1”

b) D: “Giá trị tuyệt đối của hiệu số chấm giữa hai lần gieo là 5”

c) E: “Số chấm xuất hiện ở hai lần gieo chia hết cho 3”

d) G: “Tích số chấm xuất hiện ở hai lần gieo là số lẻ”

Bài trướcBài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự trang 52, 53 SBT Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống>
Bài tiếp theoBài 26. Hàm trong Python trang 53, 54 SBT Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây