Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 17 trang 66 SBT toán 10 – Cánh diều>

Giải bài 17 trang 66 SBT toán 10 – Cánh diều>

1

Đề bài

Cho hai vectơ \(\overrightarrow u  = ( – 4; – 3)\) và \(\overrightarrow v  = ( – 1; – 7)\). Góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) là:

A. 90⁰                          B. 60⁰                          C. 45⁰                          D. 30⁰

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cos \(\left( {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right) = \frac{{{x_1}.{x_2} + {y_1}.{y_2}}}{{\sqrt {x_1^2 + y_1^2} .\sqrt {x_2^2 + y_2^2} }}\) với  \(\overrightarrow u ({x_1};{y_1}),\overrightarrow v ({x_2};{y_2})\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\cos \left( {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right) = \frac{{( – 4).( – 1) + ( – 3).( – 7)}}{{\sqrt {{{( – 4)}^2} + {{( – 3)}^2}} .\sqrt {{{( – 1)}^2} + {{( – 7)}^2}} }}\)\( = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\) \( \Rightarrow \left( {\overrightarrow u ,\overrightarrow v } \right) = {45^0}\)   

Chọn C

Bài trướcGiải bài 29 trang 73 SBT toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 6 trang 61 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây