Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

(trang 145 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 48.1, hãy:

– Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương.

– Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Trả lời:

-Xác định vị trí lục địa của Ô – xtray – li – a trên lược đồ (lục địa Ô – xtray – li – a là lục địa duy nhất nằm chủ yếu trong vòng đai chí tuyến của bán cầu nam; đường chí tuyến chạy qua giữa các lục địa)

– Các đảo lớn của châu Đại Dương : Niu Ghi-nê, Nu-ven Ca-lê-đô-ni, Ta-xma-ni-a,…- Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương.

+ Nhóm đảo Mê-la-nê-đi: nằm ở phía bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a, từ xích đạo đến khoảng vĩ tuyến 23 – 24oN. Các đảo lớn là Niu Ghi-nê, Bi-xmac, Xô-lô-môn, Nu-ven Ca-lê-đô-ni,…

+ Nhóm đảo Mi-crô-nê-di: nằm ở phía bắc và đông bắc Mê-la-nê-di, khoảng 10oN đến khoảng 28oB, nghĩa là trong vòng đai nhiệt đới. Đảo lớn là Gu-am.

+ Nhóm đảo Pô-li-nê-di: nằm ở phía đông kinh tuyến 180o, thuộc vùng trung tâm Thái Bình Dương, khoảng từ 23 – 24oB đến 28oN, trong vòng đai nhiệt đới, ở phía nam lan tới vòng đai cận nhiệt đới của bán cầu Nam. Các đảo lớn là Ha-oai, Hô-nô-lu-lu trong quần đảo Ha-oai, Vi-ti Lê-vu,… trong quần dảo Phi-gi.

(trang 145 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 48.2, cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Trả lời:

– Trạm Gu-am: nhiệt độ quanh năm cao (khoảng trên 27oC) và điều hòa; lượng mưa lớn, mưa nhiều vào các tháng từ tháng 7 đến tháng 10

– Trạm Nu-mê-a: nhiệt độ quanh năm cao (trên 21oC) và tương đối điều hòa, tháng thấp nhất cũng trên 21oC, tháng cao nhất khoảng 27oC); lượng mưa lớn và tương đổi đều giữa các tháng trong năm.

Nhìn chung: các đảo thuộc châu Đại Dương có nhiệt độ cao quanh năm và rất điều hòa, có lượng mưa lớn.

Câu 1: Cho biết nguồn gốc hình thành của các đảo châu Đại Dương.

Lời giải:

– Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di.

– Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di.

– Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di.

– Đảo lục địa: Niu Di-len

Câu 2: Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?

Lời giải:

Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm và điều hòa, mưa nhiều, Rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt. Đặc biệt các rừng dừa ven biển đã khiến cho các đảo và quần đảo châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương.

Câu 3: Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

Lời giải:

– Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

– Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.