Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

(trang 135 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 44.4, cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Trả lời:

– Lúa mì: Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

– Cà phê: Bê – li – xê, Cô – xta – ri – ca, Pa – na – ma, Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru, Bra-xin.

– Dừa: ven biển đông bắc Bra-xin.

– Mía: các nước trên quần đảo Ảng-ti, Bra-xin.

– Lạc: Ác-hen-ti-na.

– Đậu tương: Bô-li-vi-a, Bra – xin, Ác-hen-ti-na.

– Nho: Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

– Bông: Pa-ra-oay, Ác –hen – ti – na, Bra – xin

– Chuối: các nước Trung Mĩ.

– Ngô: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay.

(trang 136 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 44.4 , cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ỗ Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu? Vì sao?

Trả lời:

-Loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ là bò.

– Bò thịt, bò sữa được nuôi nhiều ở Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ư-ru-goay, Pa-ra-goay. Nhờ có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt.

Câu 1: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

Lời giải:

– Đất đai phần lớn nằm trong tay địa chủ và các công ti tư bản nước ngoài. Các đại điền chủ chỉ chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

– Người nông dân Trung và Nam Mĩ chỉ sở hữu những mảnh đất bé nhỏ, một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê.

– Sự phân bố đất đai ở Trung và Nam Mĩ không công bằng đã kìm hãm sự phát triển nông nghiệp, vì người dân không có điều kiện cải tiến kĩ thuật canh tác, bị lệ thuộc vào các đại điền chủ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vì thế nảy sinh mâu thuẫn: vừa xuất khẩu nông sản nhiệt đới, vừa phải nhập khẩu lương thức

Câu 2: Dựa vào hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.

Lời giải:

– Lúa mì: Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

– Cà phê: Bê – li – xê, Cô – xta – ri – ca, Pa – na – ma, Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru, Bra-xin.

– Dừa: ven biển đông bắc Bra-xin.

– Mía: các nước trên quần đảo Ảng-ti, Bra-xin.

– Lạc: Ác-hen-ti-na.

– Đậu tương: Bô-li-vi-a, Bra – xin, Ác-hen-ti-na.

– Nho: Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

– Bông: Pa-ra-oay, Ác –hen – ti – na, Bra – xin

– Chuối: các nước Trung Mĩ.

– Ngô: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay.