Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

(trang 129 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 42.1, cho biết:

– Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào?

– Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng – ti

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Trả lời:

– Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

+ Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía Bắc xích đạo đến tận vùng cận cực nam nên có đủ các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.+ Dô ảnh hưởng của địa hình, dòng biển lạnh và gió , bão nên trong các đới khí hậu còn được chia ra thành các kiểu khí hậu: nhiệt đới khô, nhiệt đới ẩm, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa, cận nhiệt đới hải dương; ôn đới hải dương, ôn đới lục địa.

– Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng – ti:

+ Nam Mĩ : có đủ các kiểu khí hậu nên trên.+ Trung Mĩ : chỉ có khí hậu cận xích và khí hậu hậu nhiệt đới.

Câu 1: 1. Quan sát hình 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ , Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình?

Lời giải:

– Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

+ Khí hậu xíc h đạo.

+ Khí hậu cận xích đạo.

+ Khí hậu nhiệt đới : nhiệt đới khô, nhiệt đới ẩm, khí hậu núi cao.

+ Khí hậu cận nhiệt đới: cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa, cận nhiệt đới hải dương.

+ Khí hậu ôn đới: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa

– Theo địa hình, khí hậu giữa khu vực Tây (An – đét) và khu đông (đồng bằng trung tâm và cao nguyên phía đông) của Nam Mĩ có sự phân hóa khác nhau.

Câu 2: Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ

Lời giải:

– Rừng thưa và xavan phát triển ở vùng trung tâm và phía tây sơn nguyên Bra – xin.

– Thảo nguyên khô phát triển trên cao nguyên phía đông An – đét thuộc Ac – hen – ti – na.

– Rừng xích đạo điển hình nhất trên thế giới bao phủ đồng bằng A – ma – dôn.

– Hoang mạc A – ta – ca – ma hình thành ở ven biển phía Tây dãy An – đét

Câu 3: Giải thích vì sao dải đất duyên hải phía Tây An – đét lại có hoang mạc?

Lời giải:

Hoang mạc A – ta – ca – ma hình thành ven biển, do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê – ru. Dòng biển lạnh Pê – ru rất lạnh chảy sát bờ biển, làm cho hơi nước từ biển vào đi qua dòng biển này gặp lạnh ngưng đọng thành sương mù. Khi không khí vào đến đất liền đã mất hơi nước, trở nên khô; mưa rất hiếm tạo điều kiện cho hoang mạc phát triển.