Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Câu 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì

Quan sát các hình 37.1, 39.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

– Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì

– Tên các ngành công nghiệp chính ở đây

– Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

Lời giải:

– Các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì : Niu I – ooc, Phi – la đen – phi – a, Oa – sinh – tơn, Si – ca – gô, Đi – tơ – roi, Ôt – ta – ao, Môn – trê – an.

– Các ngành công nghiệp chính ở đây: luyện kim đen, cơ khí, hóa chất, dệt, đóng tàu, khai thác và chế biến gỗ.

– Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng ĐÔng Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút, vì : hạ tầng cơ sở lạc hậu, ngành luyện thép và khai thác than bị đình đốn, không khí và nước bị ô nhiễm…; bị cạnh tranh bởi các nước Tây Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới ở Châu Á…

Câu 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

Quan sát trên hình 40.1 và dựa vào kiến thức đã học , cho biết:

– Hướng chuyển dịch vốn và la động ở Hoa Kì.

– Tại sao có sự dịch chuyển vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

– Vì trí của vùng công nghiệp “Vành đai mặt trời” có những thuận lợi gì?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Lời giải:

– Vốn và lao động ở Hoa Kì đang có sự dịch chuyển theo hướng từ vùng ĐÔng BẮc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía Tây và phía Nam của Hoa Kì

– Nguyên nhân của sự dịch chuyển vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì là sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiệp mới ở phía Tây và phía Nam trong giai đoạn hiện nay.

– Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi sau:

+ Gần biên giới Mê – hi – cô nê dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa sang các nước Trung và Nam Mĩ.

+ Phía Tây thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế (xuất nhập khẩu) với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.