Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

4.8 (96%) 380 đánh giá

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Câu 1: Quan sát hình 4.1, cho biết:

– Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu?

– Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Lời giải:

– Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, trên 3000 người/km2.

– Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, dưới 1000 người/km2.

Câu 2: Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

– Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?

– Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Lời giải:

– Hình dáng tháp tuổi thay đổi:

+ đáy tháp thu hẹp dần lại ở cả hai phía.

+ thân tháp mở rộng và nâng cao ở cả hai phía.

Vậy , sau 10 năm, dân số TP. Hồ Chí Minh sẽ “già” đi

– Tỉ lệ nhóm tuổi 15 – 59 (tuổi lao động) tăng.

– Tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 (dưới tuổi lao động) giảm.

Câu 3: Tìm trên lược đồ phân bố dân cư châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở Châu Á thường phân bố ở đâu?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Lời giải:

– Các khu vực tập trung đông dân ở châu Á: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á.

– Các đô thị lớn ở Châu Á thường phân bố ở dọc ven biển hay dọc các con sông lớn.