Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

(trang 122 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Trả lời:

– Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

– Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.

– Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

(trang 124 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Trả lời:

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa : 68% , Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%. )

Câu 1: Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thế nào?

Lời giải:

– Công nghiệp mũi nhọn của Bắc Mĩ là các ngành sản xuất máy tự động, ngành điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, sản xuất máy bay phản lực, tên lửa vũ trụ,…

– Cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học và kí thuật, những ngành công nghiệp gắn với các thành tựu công nghệ mới nhất được Dhát triển nhanh dẫn đến sự xuất hiện của “Vành đai Mặt Trời” ở phía tây và phía nam Hoa Kì. Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,… phát triển ồ cấc thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

Câu 2: Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?

Lời giải:

– NAFTA được thiết lập đề kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– NAFTA cho phép các nước Hoa Kì, Ca-na-đa chuyển giao công nghệ cho Mê-hi-cô để tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu của nước này, tập trung vào phát triển các ngành công nghệ kĩ thuật cao trên lãnh thổ Hoa Kì và Ca-na-đa, vừa mở rộng thị trường nội địa, vừa tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.