Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Câu 1: Quan sát hình 34.1 cho biết:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm. Các quốc gia này nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Phi?

– Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Lời giải:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma – rốc, An – giê – ri, Tuy – ni – di, Li – bi , Ai Cập (Bắc Phi), Na – mi – bi – a, Bốt – xoa – na và cộng hòa Nam Phi (Nam Phi).

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni – giê, Sát (Bắc Phi), Buốc – ki – na Pha – xô, Ê – ti – ô – pi – a, Xô – ma – lii (Trung Phi).

– Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực : Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

+ trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.

Câu 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi theo mẫu

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Lời giải:

Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi

-Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

-Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, oliu, cây ăn quả cận nhiệt đới…Các nước phía Nam Xa – ha – ra trồng một số loại cây nhiệt đới như lạc, bông, ngô…nhưng sản lượng không lớn.

Trung Phi

-Các quốc gia ở Trung Phi phần lớn là nghèo, nền kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu

-Đất đai thoái hóa, hạn hán kéo dài và nạn châu chấu là những nguyên nhân chủ yếu khiến nạn đói thường xuyên xảy ra.

-Nền kinh tế của nhiều nước trong khu vực thường xuyên rơi vào khủng hoảng do giá nông sản và khoáng sản trên thế giới không ổn định

Nam Phi Các nước khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch, phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi