Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

(trang 100 sgk Địa Lí 7): – Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Trả lời:

Dựa vào chú giải của lược đồ.để xác định

(trang 101 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Bắc Phi: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Xa-ra-uy, Mô-ri-ta-ni, Ma-li, Ni-giê, Sat, Xu-đăng.

(trang 103 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Trung Phi: Xê-nê-gan, Ghi-nê Bit-xao, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ông, Li-bê-ri-a, Cốt Đi-xoa, Buốc-ki-na Pha-xô, Ga-na, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Ghi-nê Xích đạo, Ga-bông, Công-gô, CHDC Công-gô, Trung Phi, Ru-an-đa, Bu-run-đi, ư-gan-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, Xô-ma-li, Ê-ti-ô-pi-a, Gi-bu-ti, Ê-ri-tơ-ri-a.

(trang 104 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 32.3:

– Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.

– Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào? Tại sao lại phát triển ở đó?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Trả lời:

– Các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi: cọ dầu, cà phê, lạc, bông, ca cao.

– Sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở khu vực phía đông và phía tây.

+ Khu vực Phía đông: có khí hậu gió mùa xích đạo, có đất đỏ badan bao phủ trên nhiều vùng rộng lớn, rất thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp nhiệt đới, đặc biệt là cà phê.

+ Khu vực Phía tây: có khí hậu nóng , mưa nhiều, đất đai màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc .

Câu 1: Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi theo mẫu:

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Lời giải:

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Câu 2: Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Lời giải:

– Các nước Bắc Phi ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ôliu, cây ăn quả cận nhiệt đới, các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông,… Các ngành công nghiệp chính là khai khoáng và khai thác dầu mỏ.

– Các nước Trung Phi trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.