Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

(trang 98 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Trả lời:

Các tuyến đường sắt đều bắt nguồn từ các vùng trồng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản sâu trong nội địa hướng ra bờ biển, đến các thành phố cảng, phục vụ vận chuyển hàng xuất khẩu.

(trang 98 sgk Địa Lí 7): – Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Trả lời:

– Mức độ đô thị hóa cao nhất: duyên hải Bắc Phi (An-giê-ri, Ai Cập).- Mức độ đô thị hóa khác cao: ven vịnh Ghi-nê (Ni-giê-ri-a).

– Mức độ đô thị hóa thấp: duyên hải Đông Phi (Kê-ni-a, Xô-ma-li).

(trang 99 sgk Địa Lí 7): – Nêu những vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh do sự bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi.

Trả lời:

-Thất nghiệp, thiếu việc làm.

-Thiếu nhà ở, tệ nạn xã hội, môi trường ô nhiễm, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm…

Câu 1:Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

Lời giải:

Do công nghiệp châu Phi chậm phát triển, thiên về khai khoáng xuất khẩu, nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu, nên châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, hàng thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

Câu 2: Quan sát các hình 31.1 và 29.1, cho biết:

– Tên một số cảng lớn ỗ châu Phi.

– Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ở châu Phi.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Lời giải:

– Tên một số cảng lớn ở châu Phi: An-giê, Ca-xa-blan-ca, A-bit- gian, Đa-ca, Kêp-tao, Đuôc-ban, Môm-ba-sa.

– Châu Phi có 22 đô thị trên 1 triệu dân. Ba đô thị trên 5 triệu dân ở châu Phi là Cai-rô (Ai Cập) và La-gôt (Ni-giê-ri-a), An – giê (An – giê – ri).