Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

(trang 71 sgk Địa Lí 7): – Quan sát các hình 22.1, cho biết:

– Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc?

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Trả lời:

– Tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: Chúc, I-a-kút, Xa-mô-y-et, La-pông, I-nuc

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sông băng nghề chăn nuôi:

+ Người Chúc, I-a-kút, người Xay-mô-y-et ở Bắc Á.

+ Người La-pông ở Bắc Âu.

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề săn bắt: người I-nuc ở Bắc Mĩ.

Câu 1: Kể tên các hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc.

Lời giải:

– Chăn nuôi: tuần lộc, chó (để kéo xe).

– Săn bắt: tuần lộc, hải cẩu, gấu trắng, cá.

Câu 2: Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

Lời giải:

– Những nguồn tài nguyên chính của đới lạnh: hải sản, khoáng sản (đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ,…), thú có lông quý.

– Đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác vì điều kiện khai thác rất khó khàn:

+ Về tự nhiên: khí hậu quá lạnh, đất đóng băng quanh năm, mùa đông kéo dài,…

+ Về xã hội: thiếu nhân công, thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại,…

Câu 3: Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập một sơ đồ theo mẫu (SGK trang 73) thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Lời giải:

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh