Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

3.7 (73.33%) 12 đánh giá

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Câu 1: Có ba ảnh về các kiểu môi trường của đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Lời giải:

– ảnh A là môi trường hoang mạc

– ảnh B là môi trường nhiệt đới

– ảnh C là môi trường xích đạo ẩm.

Câu 2: Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xavan kèm theo.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Lời giải:

Biểu đồ C phù hợp với ảnh xavan kèm theo

Câu 3: 3. Có ba biểu đồ lượng mưa (A – B –C ) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các con sông (X – Y). Hãy chọn và sắp xếp thành hai cặp sao cho phù hợp.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Lời giải:

A – X ; C – Y

Câu 4: Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Lời giải:

– Biểu đồ thuộc đới nóng: biểu đồ B.

– Lí do: Nhiệt độ nóng quanh năm trên 20oC và có hai lần lên cao trong năm Lượng mưa trên 1.500m, mưa nhiều vào mùa hạ. (Khí hậu nhiệt đới gió mùa).