Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

4.8 (95.23%) 390 đánh giá

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

(trang 12 sgk Địa Lí 6): – Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

Trả lời:

1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng 20 km trên thực địa.

(trang 12 sgk Địa Lí 6): – Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết:

+ Mỗi xăngtimét trên mỗi bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

+ Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồGiải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Trả lời:

– Hình 8: mỗi xăng-ti-mét trên bản đồ tương ứng với 75 mét trên thực địa.

– Hình 9: mỗi xăng-ti-mét trên bản đồ tương ứng với 150 mét trên thực địa.

– Bản đồ hình 8 có tỉ lệ lớn hơn. Bản đồ hình 8 thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn.

(trang 14 sgk Địa Lí 6): – Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của bản đồ hình 8, hãy:

+ Đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hòa Bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

+ Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Trả lời:

– Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

– Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách bạn Sông Hàn đến khách sạn Hòa Bình là: 4 cm x 75 m = 300 m

– Chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn đường Trần Quý Cáp đến đường Lí Tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 mCâu 1: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Lời giải:

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết mức độ thu nhỏ khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế mặt đất.

Câu 2:2. Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1:2.000.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Lời giải:

– Đối với bản đồ tỉ lệ 1 : 2.000.000, 5 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa (theo tỉ lệ bản đồ, 1 cm trên bản đồ ứng với 2 km ngoài thực địa. Vì thế : 5 cm x 2 km = 10 km)

– Đối với bản đồ có tỉ lệ 1 : 6.000.000, 5 cm trên bản đồ ứng với 300 km ngoài thực địa (theo bản đồ, 1 cm trên bản đồ ứng với 60 km ngoài thực địa. Vì thế: 5 cm x 60 km = 300 km)

Câu 3: 3. Khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội là 105 km. Trên bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Lời giải:

– Đổi 105 km = 10.500.000 cm

– 10.500.00 cm : 15 cm = 700.000

Vậy tỉ lệ bản đồ là 1 : 700.000 (1 cm trên bản đồ ứng với 7 km ngoài thực địa, khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội đo được 15 cm, nên khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội là : 15 cm x 7 km = 105 km).