Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

(trang 73 sgk Địa Lí 6): Hãy tìm ttreen bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay Biển Đỏ (giữa châu Á và châu Phi)

Trả lời:

Dựa vào kí hiệu biển ở bảng chú giải và tên của các biển Hồng Hải, Ban- tich trên bản đồ để tìm.

(trang 74 sgk Địa Lí 6):2. Quan sát các hình 62 và 63, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Trả lời:

– Hình 62: ngấn nước ở biển ven bờ xuống thấp, bãi biển rộng ra.

– Hình 63: ngấn nước biển ven bờ lên cao nhât, ngập bãi biển nên diện tích bãi biển thu hẹp lại.

Câu 1:Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Lời giải:

Độ muối của nước trong các biển không giống nhau tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất

Lời giải:

– Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.

– Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

Câu 3: Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Lời giải:

Do các dòng biển có nhiệt độ (nóng hay lạnh) nên ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua.