Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Trang 45 sgk Địa Lí 12: Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh?

Trả lời:

Do tác động của khí hậu.

Khí hậu (bao gồm các yếu tố nhiệt độ, biên độ nhiệt, gió, mưa ẩm, sự phân hoá mùa mưa, mùa khô) tham gia vào các quá trình cơ học, vật lí, thể hiện ở quá trình xâm thực diễn ra mạnh mẽ. (Biểu hiện: bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực, khe sâu…).

Trang 44 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.

Trả lời:

   – Tích cực: mở mang đồng bằng hạ lưu sông.

   – Tiêu cực: đất bị bào mòn rửa trôi, nhiều nơi chỉ còn trơ sỏi đá.

Trang 46 sgk Địa Lí 12: Vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa?

Trả lời:

   – Do tác động của khí hậu mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích và bị cắt xẻ mạnh, sườn dốc lớn nên mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa.

   – Do mưa theo mùa nên sông ngòi có chế độ nước theo mùa.

Trang 46 sgk Địa Lí 12: Vì sao đất feralit là loại đất chính ở Việt Nam?

Trả lời:

Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm.

Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hoá diễn ra mạnh, các chất bazơ dễ tan như Ca2+, Mg2+, K+ bị rửa trôi, làm cho đất chua, đồng thời ôxit sắt và nhôm được tích tụ, làm cho đất có màu đỏ vàng.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên đất feralit là loại đất chính ở Việt Nam.

Trang 46 sgk Địa Lí 12: 5. Đất feralit có đặc tính gì?

Trả lời:

Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm. Các hợp chất nầy thường tích tụ thành kết von hoặc đá ong nằm cách mặt đất khá sâu (0,5 – 1m). Khi đá ong bị mất lớp che phủ và lộ ra ngoài sẽ khô cứng lại.

Câu 1:Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi, thổ nhưỡng, sinh vật ở nước ta.

Lời giải:

– Địa hình: quá trình xâm thực – bồi tụ là quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại. Do chịu tác động của nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn với hai mùa khô, ẩm nên quá trình xâm thực, rửa trôi ở miển núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu diễn ra mạnh.

– Sông ngòi: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa.

– Đất: Quá trình feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu. Feralit là loại đất chính và đất dễ bị suy thoái.

– Sinh vật tiêu biểu là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa với thành phần thực, động vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

Câu 3: Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

Lời giải:

– Thuận lợi: tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp lúa nước, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi.

– Khó khăn: hạn hán, lũ lụt, tai biến khí hậu, diễn biến khí hậu thất thường (năm rét sớm, năm rét muộn, năm úng ngập, năm hạn hán,…)

Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống.

   – Các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác… chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu, mùa nước sông.

   – Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.

   – Các thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán hằng năm gây tổn thất rất lớn cho mọi ngành sản xuất, gây thiệt hại về người và tài sản của dân cư.

   – Các hiện tượng thời tiết thất thường như giông lốc, mưa đá, sương muối, rét hại khô nóng… cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

   – Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái, nếu không sử dụng hợp lí đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, khô hạn gia tăng.