Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2023-2024 Trường THPT Võ Thị Sáu

Câu 1: Mã câu hỏi: 477139 Quyền tự do kinh doanh được quy định tại điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013? A. Điều 30. B. Điều 31. C. Điều 32. D. Điều 33. Câu 2: Mã câu hỏi: 477142 Theo pháp luật quy định, mọi công dân khi có đủ điều kiện đều có quyền tiến […]

Source: Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2023-2024 Trường THPT Võ Thị Sáu

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2023-2024 Trường THPT Trường Chinh

Câu 1: Mã câu hỏi: 474585 Hình thức dân chủ gắn với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng của Nhà nước là nội dung hình thức dân chủ nào sau đây? A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. […]

Source: Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2023-2024 Trường THPT Trường Chinh

Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx ================ Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn tập cho kì thi HK2 sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi thử HK2 môn Toán năm 2024 các trường […]

Source: Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 file docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 file docx ================ Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn tập cho kì thi HK2 sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi thử HK2 môn Toán năm 2024 các trường […]

Source: Đề ôn tập thi CK2 Toán 10 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 file docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx ================ Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn tập cho kì thi HK2 sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi thử HK2 môn Toán năm 2024 các trường […]

Source: Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – KNTT – 2024 – số 1 FILE docx

Đề ôn tập thi hk2 Toán 11 (mẫu 2025) – CD – 2024 – số 1 file docx

Đề ôn tập thi hk2 Toán 11 (mẫu 2025) – CD – 2024 – số 1 file docx ================ Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn tập cho kì thi HK2 sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi thử HK2 môn Toán năm 2024 các trường […]

Source: Đề ôn tập thi hk2 Toán 11 (mẫu 2025) – CD – 2024 – số 1 file docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 FILE docx

Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 FILE docx ================ Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn tập cho kì thi HK2 sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi thử HK2 môn Toán năm 2024 các trường […]

Source: Đề ôn tập thi CK2 Toán 11 (mẫu 2025) – CTST – 2024 – số 1 FILE docx