Question: Since his head-on collision, the man has become a(n) _______ to the whole family. A. susceptibility B. weakness C. asset D. liability Correct Answer Reply: Vocabulary knowledge: – susceptibility (n): susceptibility – weakness (n): weakness – asset (n): property – liability (n): trouble maker → liability to somebody/something: trouble maker trouble for whom/what => …hoc tap vn

Giải SGK Toán 8 Bài 1 (Cánh diều): Phân thức đại số

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023-2024 Trường THPT Quốc Trí

32 CHỦ ĐỀ – HÌNH HỌC LỚP 9 – Sách Toán

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Giải SGK Giáo dục thể chất 7 Bài 1 (Cánh diều): Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát

His parents suggested _____________ a break from studying.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *