Câu hỏi:

Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

A. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương

Đáp án chính xác

B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng

C. Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước

D. Hai điểm phân biệt thuộc (d)

Trả lời:

Nếu chỉ có vecto pháp tuyến hoặc một vecto chỉ phương thì thiếu điểm đi qua để viết phương trình đường thẳng.
Đáp án cần chọn là: A

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

20 câu Trắc nghiệm Kinh tế pháp luật 10 Bài 19 (Cánh diều) có đáp án 2023: Pháp luật trong đời sống xã hội

Tam giác ABC có đỉnh A(-1; -3) . Phương trình đường cao BB’: 5x+ 3y -25= 0; phương trình đường cao CC’: 3x+8y -12= 0. Toạ độ đỉnh B là

Đề thi HK1 môn Vật lí 12 năm 2023-2024 Trường THPT Chu Văn An

Top 100 Đề thi Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm học 2022 – 2023 mới nhất

Cho điểm A, B, C sao cho:CA→−2CB→=0→ . Cho điểm M bất kỳ trong mặt phẳng và gọi MN→ là vectơ định bởi MN→=MA→−2MB→ . Ba điểm nào sau đây thẳng hàng ?

15 câu Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 13 (Kết nối tri thức 2023) có đáp án: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *