EpicMag


Câu hỏi:

Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng d: y= 2x- 3

A. 2x – y= 8

B. 4x- 2y+7= 0

C.-2x+ y= 17

D. 2x+ y+ 1= 0

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đường thẳng (d) ta viết lại như sau: 2x- y- 3= 0
Xét phương án D; ta thấy

Suy ra đường thẳng ( d) không song song với đường thẳng : 2x+ y+ 1= 0.
Chọn D.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2023-2024 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

One of my distant relatives is wavering between buying a house in the inner city or moving away.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. She read all the instructions of the exam. She started to do it.

20 câu Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7 (Cánh diều) có đáp án 2023: Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

The passage indicates that instrumental leaders generally focus on _______.

Every morning, we make our bed, eat breakfast, feed the dog and do exercise.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *