EpicMag


Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng d: x + 2y + 3= 0 và d’: 2x+ y + 3= 0. Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi d
và d’ là:

A.x+ y= 0 và x – y + 4= 0 .

B. x-y+ 4= 0 và x+ y-2= 0 .

C. x+ y+ 2= 0 và x- y= 0

Đáp án chính xác

D. x+ y+ 1= 0 và x-y- 3= 0 .

Trả lời:

Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi d và d’ là:Chọn C.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Young people often dispense with the traditional ceremonies of marriage. They think weddings are money-consuming and nonsensical.

TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC WORD – Sách Toán

Đề thi Lịch Sử lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)

Giải SGK Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 125, 126 Ôn tập: chủ đề trái đất và bầu trời | Cánh diều

Các bài tập và chuyên đề tam giác đồng dạng trong Hình học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *