Câu hỏi:

Phương trình của đường tròn (C) có đường kính AB với A(-1;2), B(1;4) là:

A. x2 + (y – 3)2 = 2

Đáp án chính xác

B. x2 + (y + 3)2 = 2

C. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 3

D. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 9

Trả lời:

Đáp án: AA(-1;2), B(1;4)Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(0;3)Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)Đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm I bán kính IA⇒ (C): (x – 0)2 + (y – 3)2 = (2)2 ⇔ x2 + (y – 3)2 = 2

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

A. Emotions B. possessions C. backgrounds D. abilities

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.He smokes too much; perhaps that’s why he can’t get rid of his cough.

Bộ 30 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

Giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Tuần 17 trang 51, 52 – Cánh diều

Tam giác với ba cạnh là 6; 8; 10 có bán kính đường tròn ngoại tiếp là?

Giao điểm M của hai đường thẳng (d): {x=1−2ty=−3+5t  và (d’): 3x – 2y – 1 = 0 là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *