Câu hỏi:

Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c, biết rằng (P) cắt trục Ox tại hai điểm có hoành độ lần lượt là −1 và 2, cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng −2.

A. Y = −2x2 + x − 2.

B. Y = −x2 + x − 2.

C. Y = 12x2 + x − 2.

D. Y = x2 – x − 2.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Giáo án Tiếng Anh 11 Unit 3 (Global Success 2023): Cities of the future

Giải SGK Lịch sử 6 Bài 9 (Chân trời sáng tạo): Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

20 Đề thi GHK1 Toán 12 – 2023 – Sách Toán

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023-2024 Trường THPT Quốc Trí

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2023 – 2024 Trường THPT Ninh Giang

An effective exercise program has three key ______ – intensity, frequency and duration.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *