Câu hỏi:

Tam thức y=x2+2x. nhận giá trị dương khi chỉ khi:

A. 2<x<0.

B. x<2x>0.

C. 0<x<2.

Đáp án chính xác

D. x<0x>2.

Trả lời:

Chọn đáp án C.
Ta có: – x2 + 2x = 0 x=0x=2
Áp dụng định lý dấu của tam thức bậc hai, ta có:
– x2 + 3x > 0 khi 0 < x < 2.
Tam thức y=x2+2x nhận giá trị dương khi chỉ khi: 0 < x < 2.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

The word ‘inspired’ in paragraph 1 is closest in meaning to_________.

The more books you read, _______ you become.

TOP 22 mẫu Tóm tắt Những đứa con trong gia đình 2023 nhanh nhất, ngắn gọn

The word “contain” in paragraph 2 most probably means _____________.

_______ the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

Cho hình vuông ABCD cạnh a . Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *