Câu hỏi:

Cho các tập hợp sau:
A = {5; 6; 7}
B = {6; 7; 8}
C = {x ∈ ℕ | 4 < x < 8}
D = {x ∈ ℕ | 1 < x < 5}
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. A = B;

B. A = C;

Đáp án chính xác

C. B = C;

D. A = D.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B.
Ta có:
A = {5; 6; 7}.
B = {6; 7; 8}.
Các số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ hơn 8 là 5, 6, 7 nên C = {5; 6; 7}.
Các số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5 là 2, 3, 4 nên D = {2; 3; 4}.
Ta thấy các phần tử của tập hợp A cũng là các phần tử của tập hợp C nên A = C.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Đường elip (E):x225+y29=1 có tâm sai bằng:

Giải SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Bài 18 (Cánh diều): Thiên nhiên vùng Nam Bộ

Cho phương trình: x2−2(2−m)x+m2−2m=0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây là đúng?

Giải SGK Toán 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Soạn bài Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam | Cánh diều Ngữ văn lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *