Câu hỏi:

Cho tập hợp F = {x ∈ ℝ | x < – 5}.
Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng viết tập hợp trên.

A. F = [– 5; +∞);

B. F = (– 5; +∞);

C. F = (– ∞; – 5);

Đáp án chính xác

D. F = (– ∞; – 5].

Trả lời:

Đáp án đúng là: C.
Vì x < – 5 nên ta dùng kí hiệu khoảng.
Vậy F = (– ∞; – 5).

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Giáo án Hội lồng tồng (Kết nối tri thức) 2023| Ngữ văn 7

Over the last couple of years, Google has been rated the most strongly recommended________app that most frequently gets updated.

Giải SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Bài 12 (Cánh diều): Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người – Ngữ văn lớp 7

There __________ many changes in my village since they built a new bridge.

Not everyone, (29) _______ agrees with the study’s findings.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *