Một người chơi cầu lông có khuynh hướng phát cầu với góc 30° (so với mặt đất). Hãy tính khoảng cách từ vị trí người này đến vị trí cầu rơi chạm đất (tầm bay xa), biết cầu rời mặt vợt ở độ cao 0,7 m so với mặt đất và vận tốc ban đầu của cầu là 12 m/s (bỏ qua sức cản của gió và xem quỹ đạo của cầu luôn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng). – Học trắc nghiệm

hoc tap vn

TOP 10 mẫu Tóm tắt Trái tim Đan-kô 2023 hay, ngắn gọn

Đề thi Toán 8 – Chân trời sáng tạo

The following statements are true, EXCEPT _______.

Analyzing the Impact of Chess Events on Gaming

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều năm 2024

Everyone in the company knew that he had revealed the confidential information ,_____ nobody dared to report it.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *