Câu hỏi:

Cho tam giác ABC đều cạnh 4a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Tính: 12BA12BC.
Cho tam giác ABC đều cạnh 4a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC (ảnh 1)

A. a;

B. 8a;

C. 4a;

D. 2a.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D.
Ta có:
12BA=BM (do M là trung điểm AB)
12BC=BP (do P là trung điểm BC)
12BA12BC=BMBP=PM=PM        (áp dụng quy tắc trừ hai vectơ)
Xét tam giác ABC đều
M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC
Do đó, PM là đường trung bình của tam giác ABC.
PM=12AC=12.4a=2a
Vậy 12BA12BC=2a.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 11 trang 73 Tập 1 | Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 Trường THPT Trần Phú

Bài 20: Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Every student is required to write an essay on the topic.

It was Tina that _______ the proposal to offer flexible working hours.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *