EpicMag


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

MÔN: GDCD

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ: 311

 

Câu 81: Để bảo hộ danh dự của công dân, pháp luật quy định không ai được

A. tung tin, nói xấu người khác.

B. tố giác người phạm tội.

C. khổng chế, bắt người bị truy nã.

D. bảo chữa cho bị cáo.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ chứng tỏ bị can sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can?

A. Viện kiểm sát nhân dân.

C. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

B. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt trình độ phát triển đều có quyền có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực

A. văn hóa.

B. an ninh

C. chính trị.

D. giáo dục.

Câu 84: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện kiểm toán.

C. Nghiệm thu công trình.

D. Kiểm duyệt sản phẩm.

Câu 85: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật được thể hiện ở

A. tính quy phạm phổ biến.

B. tính áp đặt chủ quan.

C. tính bảo mật về nội dung.

D. tính phức tạp về hình thức.

Câu 86: Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm tăng tuổi thọ cho nhân dân là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực

A. văn hóa.

B. xã hội.

C. chính trị.

D. kinh tế.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với mình là thực hiện quyền

A. trình báo.

B. kháng nghị.

C. khiếu nại.

D. tố cáo.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ không được

A. góp ý, tiếp thu phê bình.

B. chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

C. ngược đãi, phân biệt đối xử.

D. định hướng giao tiếp, ứng xử.

Cầu 89: Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

A. 14 tuổi.

B. 16 tuổi.

C. 15 tuổi.

D. 18 tuổi.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đủ điều kiện đều được tự do đăng kí kết hôn là thể hiện sự bình đẳng về

A. nghĩa vụ đạo đức.

B. quyền của công dân.

C. uy tín cá nhân.

D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, viên chức nhà nước thường xuyên nghỉ việc không có lí do chính đáng là vi phạm

A. hành chính.

B. dân sự.

C. kỉ luật.

D. hình sự.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người kinh doanh có hành vi trốn thuế là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ điều lệ.

B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Thi hành điều lệ.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được

A. lập báo cáo tài chính không trung thực.

B. tự chủ nâng cao hiệu quả cạnh tranh.

C. sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh phi pháp.

D. đầu tư sản xuất mọi loại hàng hóa.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không vi phạm bình đẳng trong lao động khi

A. ưu đãi người lao động có chuyên môn cao.

B. lạm dụng lao động chưa thành niên.

C. từ chối bảo vệ quyền lợi người lao động.

D. phân biệt đối xử trong lao động.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia hoạt động văn nghệ ở các công trình văn hóa công cộng là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển?

A. Hưởng mọi đặc quyền ưu tiên.

B. Phải phát hành văn hóa phẩm.

C. Phải giới hạn môi trường sống.

D. Hướng đời sống tinh thần đầy đủ.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A. Bảo mật văn bằng.

B. Sáp nhập cơ sở giáo dục.

C. Thay đổi quy chế tuyển sinh.

D. Học không hạn chế.

Câu 97: Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của

A. cơ cấu thành phần kinh tế.

B. số lượng các cổ đông.

C. tỉ lệ công ty cổ phần.

D. giá cả trên thị trường.

Câu 98: Ở nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc nhân dân thảo luận về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương là thuộc công việc nào sau đây?

A. Dân bàn.

B. Dân dụng.

C. Dân sinh.

D. Dân trí.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về

A. vi phạm hành chính do vô ý.

B. mọi vi phạm dân sự.

C. mọi vi phạm hình sự.

D. vi phạm hành chính do cố ý.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách văn hóa của Nhà nước là thực hiện quyền

A. quản lí chính sách.

B. bảo mật ấn phẩm.

C. tự do ngôn luận.

D. phong tỏa thông tin.

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi

A. thảo luận đề án định cư của huyện.

B. giám sát thu, chi ngân sách xã.

C. theo dõi phải quyết khiếu nại, tố cáo.

D. phản ánh những bất cập của pháp luật.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm dân sự khi cố ý thực hiện hành và nào sau đây để trục lợi

B. Phát tán các chương trình tin học gây hại.

C. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác.

D. Tổ chức đua xe mô tô trái phép.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chủ động thực hiện việc làm nào sau đây là thi hành pháp luật

A. Lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh.

B. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

C. Công khai thông tin thành lập.

D. Đổi mới phương thức thanh toán.

Căn 104: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

A. Đăng ký mua vé xem nhạc kịch.

B. Biện kịch tác phẩm điện ảnh.

C. Đạo diễn chương trình nghệ thuật.

D. Sáng tác bản nhạc giao hưởng.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân thể thực hiện quyền khiếu nại khi nhận văn bản nào sau đây?

A. Quyết định danh mục bệnh truyền nhiễm.

B. Thông báo mức lương tối thiểu theo vùng.

C. Thông báo thu thập thông tin môi trường

D. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây của công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực văn hóa?

A. Tự ý thay đổi kết cấu di tích lịch sử.

B. Bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.

C. Bảo tàn trang phục truyền thống.

D. Duy trì nền kinh tế tự nhiên.

Câu 107: Trong nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện chức năng điều tiết sản xuất của thị trường?

A. Bảo mật thương hiệu sản phẩm.

B. Tăng cường gia công khẩu trang y tế.

C. Thu hẹp quy mô chăn nuôi gia súc.

D. Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thật quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bổ sung dữ liệu quản lí dân cư quốc gia.

B. Chuyển giao các phần mềm chống vi rút.

C. Bảo mật thông tin lần số vô tuyến điện.

D. Tàng trữ pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên.

Câu 109. Việc làm nào sau đây của các chủ thể kinh tế không thể hiện tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

A. Đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất.

B. Ứng dụng phần mềm quản lí tiên tiến.

C. Nâng cao trình độ cho người lao động

D. Gia tăng thời gian lao động cá biệt.

Câu 110. Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính thực hiện đúng nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thu tin của khách hàng khi

A. công khai nội dung thư tin.

B. tự ý bóc mở thư  tín.

C. giao thư đến tay người nhận.

D. chuyển thư nhằm địa chỉ.

Câu 111: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà S là giám đốc, ông V là phó giám đốc, vợ chồng chị K, anh H là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe nên anh H bị anh T là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Hành vi của anh H trái với thỏa ước lao động tập thể nên bà S quyết định kỉ luật anh H. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên trong cuộc họp sơ kết, chị K phát biểu ý kiến đề nghị bà S xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mẫu thuẫn với chị K, ông V vu không chị K làm sai lệch số liệu trong báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp và không đưa chị K vào danh sách được khen thường cuối năm. Hành vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật

A. Chị K, anh H và anh T.

B. Anh T, anh H và bà S.

C. Bà S, ông V và chị K.

D. Anh T, bà S và chị K.

Câu 112: Anh N là nhân viên bưu chính đã liên lạc với khách hàng là anh K để giao bưu phẩm. Vì đang đi vắng nên anh K nhờ anh N giao bưu phẩm cho chị Y là hàng xóm nhận hộ. Khi sang nhà chị Y để nhận lại bưu phẩm, anh K phát hiện chị Y đã mở bưu phẩm của mình nên rất tức giận và vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể

B. Bất khả xâm phạm về địa vị.

C. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

D. Được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín.

Câu 113: Anh H và anh T thuộc các dân tộc khác nhau cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao .Anh H làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện còn anh T thực hiện dự án chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp sạch. Trong thời gian giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở địa phương. Cùng thời điểm đó, do có uy tín, anh T được giới thiệu và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã. Trong trường hợp này, anh T và anh H cùng được hưởng bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực chính trị thông qua quyền nào sau đây?

A. Tham gia sửa đổi Luật đất đai.

B. Thay đổi cơ cấu ngành kinh tế.

C. Tham gia vào bộ máy nhà nước.

D. Thay đổi các chính sách xã hội.

Câu 114: Vợ chồng chị H, anh N và vợ chồng chị P, anh G cùng sống tại một khu phố, trong đó anh G là chủ một siêu thị điện máy. Một lần phát hiện anh N đột nhập vào siêu thị với mục đích trộm cắp tài sản, anh G lập tức khống chế và bắt anh N. Ngay sau đó, anh G áp giải anh N đến cơ quan công an và vô ý làm anh N bị thương. Tại trụ sở công an, anh G viết đơn kiến nghị khởi tố anh B. Biết chuyện của chồng, chị H cùng em trai là anh S đang làm bảo vệ tại một công trường xây dựng đã tự ý vào nhà anh G để yêu cầu anh phải rút đơn. Vì anh G đi vắng và bị chị P ngăn cản nên chỉ H và anh S đã uy hiếp, bắt, giữ chị P và đưa về nhà mình. Nhận được tin nhắn đe dọa của chị H, anh G tìm cách vào nhà anh S và giải cứu chị P. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Chị H và anh S.

B. Anh N và anh G.

C. Anh S, anh G và anh N.

D. Dịch H, anh S và anh G.

Câu 115: Nhà văn S có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc. Việc ông được tặng giải “Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật” là thể hiện quyền nào sau đây, sau công dân?

A. Đấu thầu.

B. Sở hữu công nghiệp.

C. Thông cáo báo chí.

D. Sáng tạo.

Câu 116: Theo quy định của pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu giống cây trồng quý hiểm được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, đối với Nhà nước, Pháp luật thể hiện vai trò nào sau đây?

A. Quản lí xã hội.

B. Quảng bá sản phẩm.

C. Đo lượng chất lượng.

D. Kìm hãm sản xuất.

Câu 117. Ở một khu vực bỏ phiều bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của huyện X ông S là Tổ trưởng tổ bầu cử, anh M là thành viên tổ bầu cử, anh N, anh T và anh V là cử tri. Trước ngày bầu sự, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông S đến gặp và thu hồi lại thẻ cử tri của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những người xung quanh, anh V phát hiện anh N là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiều bầu cho anh N đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh N. Bức xúc anh N bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại điểm bầu cử đi yêu cầu anh N phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi phạm quyền bầu cử của công dân?

A. Anh N và anh T

B. Ông S, anh T và anh M.

C. Anh V, anh M và ông S.

D. Anh M và anh N.

Câu 118: Anh T và chị P cùng công tác tại một trạm thủy nông. Trong giờ làm việc, chị P phát hiện anh T sau khi uống rượu đã vẫn hành trạm bơm không đúng quy trình được phê duyệt gây ngập úng trên diện rộng. Lo sự bị kỷ luật, anh T nhắn tin đe dọa yêu cầu chị P phải giữ bí mật việc làm trên của anh. Để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân, chị P cần thực hiện quyền nhỏ, sau đây?

A. Khiếu nại.

B. Khởi tố.

C. Tranh tụng.

D. Tổ cáo.

Câu 119: Anh M là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị P là chủ một công ty để cung cấp suất ăn cho công nhân. Do sử dụng kháng sinh ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm, anh M bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, anh M còn phải bồi thường cho chị P vì thực hiện không đúng hợp đồng. Anh M đã phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau day?

A. Dân sự và hành chính.

B. Hành chính và kỉ luật.

C. Hành chính và hình sự.

D. Dân sự và hình sự.

Câu 120: Trên cùng địa bàn một huyện có anh M và anh N là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi, anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh S là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh K như đã cam kết. Bức xúc, anh S tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh M. Một lần chứng kiến anh M bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh S đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh N, chị T vô tình để lộ thông tin anh M bị xử phạt cho anh N biết. Lập tức anh N thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng tài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh M lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh M giảm sút. Vì vậy, anh M đã sa thải anh S mà không thông báo trước mặc dù anh S luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh M. Những ai sau đây vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động vừa vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh M và anh K.

B. Anh K, anh M và anh S.

C. Chị P, chị Q và anh N.

D. Anh N và anh M.

———————HẾT———————

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN GDCD NĂM 2023 – MÃ ĐỀ 311

81.A

82.A

83.C

84.A

85.A

86.B

87.C

88.C

89.D

90.B

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.D

97.D

98.A

99.D

100.C

101.D

102.C

103.C

104.A

105.D

106.C

107.A

108.D

109.D

110.C

111.D

112.D

113.C

114.A

115.D

116.A

117.C

118.D

119.C

120.A

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2023 – Mã đề 311. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Lop12.com để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.Chúc các em học tập tốt!hoc tap vn

Giáo án Toán học 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh hay nhất

One of my distant relatives is wavering between buying a house in the inner city or moving away.

The party will begin _____.

Mark the letter B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part following A from each of the other three in pronunciation in the questions.

Giải sgk Khoa học lớp 4 Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Khoa học 4 CTST hay nhất, chi tiết

Giải sgk Vật Lí 11 Cánh diều | Giải bài tập Vật Lí 11 Cánh diều hay nhất, chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *