Câu hỏi:

Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB và CD sao cho AB = 3AM, CD = 2CN và G là trọng tâm tam giác MNB. Phân tích vectơ MN qua các vectơ AB và AC.

A. MN= 56AB2AC;

B. MN = 56AB+AC;

C. MN = 56AB+AC;

Đáp án chính xác

D. MN = 56ABAC.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: C.
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB và CD (ảnh 1)
Vì AB = 3AM và M nằm trên cạnh AB nên MA=13AB.
Ta có: AN=AC+CN=AC12AB 
Do đó ta có: MN=MA+AN=13AB+AC12AB=56AB+AC.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

She has just bought ________________

He suffers ________ headaches. – Question and Answer English online

Bài 19: Chăn nuôi công nghệ cao

Sách bài tập Toán 6 Bài 9 (Kết nối tri thức): Dấu hiệu chia hết

Bộ 10 đề thi Học kì 1 Tin học lớp 6 Cánh diều có đáp án năm 2023 – 2024

Which of the following is the best title for the passage?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *