Question:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that from the other three in the position of primary stress in each of the following questions A. obligatory Correct Answer B. geography C. D.

Reply:

Answers Aobligatory /əˈblɪgəˌtɔri/ geographical /ˌʤiəˈgræfɪkəl/ international /ˌɪntərˈnæʃənəl/ undergraduate /ˌʌndərˈgræʤəwət

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 7 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 17 – hay nhất Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân lớp 5 hay, chi tiết

Giải sgk Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo | Giải Đạo đức lớp 3 | Giải bài tập Đạo đức lớp 3

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word which is in the position of the main stress in each of the following questions.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2023 – 2024 môn Lịch Sử Trường THPT Bỉm Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *